Kaçak ve tehlikeli - AKP’li Belediyeler 11 Kat Kaçağa Göz Yumdu! - Skyport Residance Yıkılıyor mu? - Cumhuriyet Kulesi yıkılıyor - Birinci sınıf hâkime ‘çete’ suçlaması -

 
Pınartepe çökerse altında kim kalacak

 

Pınartepe çökerse altında kim kalacak
Büyükçekmece yamacında jeoloji mühendislerinin ‘Gürpınar Formasyonu’ dedikleri bölgede Pınartepe Mahallesi adıyla kurulan yaklaşık 2 bin konutluk yerleşimde bazı binalar çöktü, yeniden yapıldı, eğildi krikolarla kaldırılıyor. Bölgede yıllardır süren ‘yolsuzluk ve rüşvet’ yumağının doğal sonucu olan bu rezalete Başbakan Erdoğan’ın el koyması bekleniyor.

TÜRKİYE bir süredir deprem riskine karşı tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlatmaya çalışıyor. Ancak İstanbul’un Büyükçekmece yamacında, jeoloji mühendislerinin ‘Gürpınar Formasyonu’ adını verdikleri ve yerleşimi çok riskli gördükleri yerde Pınartepe Mahallesi adıyla kurulan yaklaşık 2 bin konutluk yerleşim içinde bazı binalar çöktü yeniden yapıldı. Bazıları 15-25 derece eğildiği için krikolarla kaldırılıyor. Bazılarına da ‘yerinde durması’ için sonradan kazık çakılıyor.

Yolsuzluk ve rüşvet

Eski Gürpınar Belediyesi’nin imara açmasıyla yıllar önce başlayan ve bölgedeki çok sayıda bürokratın da karıştığı ileri sürülen yolsuzluklara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın el koyması bekleniyor. Bölgede, satın aldıkları dairelere ‘kaymalar ve eğilmeler’ yüzünden yerleşemeyen, evlerini kiraya veremeyen, satamayan vatandaşlar şaşkın. 5 katlı 5 blokun bulunduğu bir ‘lüks’ sitedeki işçiler, “5 bloktan 3’ü eğilmiş, biz krikoyla kaldıracağız. Şu ilerdeki blok çöktü ve yeniden yapıldı. Ama kimsenin haberi olmadı. Yıkılan binada Büyükçekmece eski Kaymakamı (Yusuf Odabaş) oturuyordu şimdi Kilis Valisi olmuş” diye konuştu.

Yapı tatil tutanağı

1188 Ada 52 Parselde bulunan A, B, C, D, E, G Bloklarda imara aykırı yapılaşma nedeniyle Büyükçekmece Belediye Başkanlığı’nca 28.03.2011’de Yapı Tatil Tutanağı düzenlendi. 21.04.2011 tarihinde ceza tebliği yapıldı. İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ’a; su, doğalgaz ve elektriğin kesilmesi için 13.05.2011’de yazı yazıldı. “Yasal süre sonunda konu encümene havale edilecek” denilerek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu..

Bilirkişinin şok raporu

1187 Ada 1 parseldeki 200 dairelik Perlavista 1 Sitesi yönetimi ise binalardaki sorunlar üzerine 02.09.2009’da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne başvurdu. Oda, Yüksek Mimar Aynur Özden, Yüksek Mimar ve Şehir Plancısı Mustafa Erken ile Yüksek Mimar Zafer Kutlu Bayhan’ı bilirkişi atadı ve bu bilirkişi komisyonu sitede inceleme yaptı. Pınartepe Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı No: 10 Beykent Büyükçekmece adresindeki sitedeki binalarla ilgili bilirkişi raporunda, böylesine riskli bir bölge için verilen kat izninin bile ihlal edildiği belirtilerek, özetle şu görüşlere yer verildi:

En sorunlu zeminde

Maksimum kat sınırlamasına rağmen meyilden kot kazanılarak 1–2 kat ilavesi yapılmış olmakla zayıf zemin aşırı yüklemededir. İnceleme yapılan yer, İstanbul’un heyelan açısından en sorunlu zemini Gürpınar Formasyonu içerisinde yer almaktadır. Bu gevşek, su içeriği yüksek zemin, topografya eğiminin yüksekliği ile her yerde heyelan ve akmalara yol açmaktadır. Bu birikime ait jeomekanik değerler zayıf zemin özelliği göstermektedir… Deprem sırasında zeminin davranması (tepkisi) depremin sebep olabileceği hasarın büyüklüğünü etkileyen en önemli özelliktir… Gürpınar Formasyonu, su muhtevası ile plastik davranışlar gösteren zeminler ve gevşek çakıl-kum ve kilden oluşan alüvyon alanları olası bir depremde hasarı büyütebilecek davranış gösterebilecek zeminlerdir.”

Savcı Gül’ün tayini çıktı fezleke ne olacak

BÖLGEDEKİ bürokratların yıllarca nasıl bir yolsuzluk çarkı kurulduğu çok sayıda bürokratın mal varlıklarının tespitiyle gün yüzüne çıkacak. Ancak, malvarlıklarına dönük bilirkişi raporunun da yer aldığı fezlekeyi hazırlayan Büyükçekmece Savcısı Mustafa Kemal Gül, yaz kararnamesi ile Edirne’ye tayin edildi. Bölgedeki Yolsuzluklara ve Haksızlıklara Karşı Mücadele Derneği Başkanı Huriser Ece Soysev, üyeleri adına HSYK’ya tayinin durdurulması için dilekçe yazdı. Dilekçe’de özetle “Bölge halkı adına isteğimiz, dosyalar sonuçlanıncaya kadar Mustafa Kemal Gül’ün tayinin ertelenmesi…” deniyor.

200 dairelik site için olumsuz rapor

200 dairelik Perlavista 1 Sitesi için 15.09.2009’da hazırlanan bilirkişi raporunun bölge için ne kadar haklı tespitlerde bulunduğu 5 Ağustos 2010’da Pınartepe Mahallesi’nin alt kısmındaki bölgede ciddi sorunlar görülünce daha iyi anlaşıldı. Ciddi şekilde öne eğilen bir bina ‘yıkım ruhsatı’ alınmadan 1 gecede yakıldı ve yine ruhsat alınmadan yeniden inşa edildi. Raporunda özetle: “Adı geçen formasyonda, bina tasmanlarının (yer hareketlerine bağlı olarak bina oturmaları) ve deplasmanlarının bol olduğu göz önüne alındığında, inşaat üretim ve öncesindeki tasarım ve projelendirme aşamalarında gerek ve yeter düzeyde teknik önlemlere rastlanamamıştır. Yüzey sularının toplanması için drenaj sisteminin çok yetersiz olduğu ve uygulamada Gürpınar bölgesine özgü önlemlere yer verilmediği… Gürpınar Formasyonuna uygun üretim yapılmadan bu sorunların giderilemeyeceği, bilirkişi ortak görüşüdür.”

Zeminde iyileştirme yeterli olmaz

PROF. Dr. Ahmet Ercan’ın bölgenin jeolojik yapısı için açıkladığı bilimsel görüşleri, bilirkişi raporuna şöyle yansıdı: “Gürpınar beldesi çevresinde yaygın mostra veren Gürpınar Formasyonu (Güf) İstanbul megapol alanının en sorunlu zemin tipini oluşturur. Birimin Marmara Denizi kıyısı boyunca uzanan mostraları, genişliği yerel olarak 1 kilometrenin üzerinde bir bölge içinde, tümüyle dönel kayma türü (heyelan) aktif kütle hareketleriyle kaplıdır. Bu alanların yapılaşmaya kesinlikle açılmaması gerekir… Zeminde yapılacak iyileştirme işlemleri duyarlılığı sağlamada yeterli olmayacaktır. Bölge dışı mostralarda da killerin ve tüflerin bentonitik olmaları, su alınca şişmeleri, yüksek plastisiteli olmaları, yüksek yapıların farklı oturmalar ile değişen derecelerde hasara uğramaları kaçınılmaz. Gürpınar kooperatifler alanındaki yüksek binalarda önemli çatlak ve kırıklar mevcut. Depremde sıvılaşma göz önünde tutulması gereği çok önemli bir olgudur.”

Küçük ve akrabalarının 178 gayrimenkulü var

SON yerel seçimlerde MHP’ye katılan eski ANAP’lı (1994-2009) Gürpınar Belediye Başkanı Velittin Küçük’ün kendisinin, birinci derecede yakınları ve belediyedeki bazı eski çalışma arkadaşları dahil isimler üzerinde yaklaşık 1 milyar dolarlık malvarlığı bulunduğu ileri sürülüyor. Bölgedeki tapu müdürlüklerinde yapılan araştırmayla tespit edilen ilk verilere göre Velittin, Cemile, Mustafa, Hanife, Necati, Ahmet, Erkan, Enis, Emel, Erhan, Sefine, Serkan Küçük adına tescilli 178 adet, eski Gürpınar Belediye Meclis Üyesi Erdem Kadakal ile eşi Semra Mert Kadakal üzerine de 30 adet gayrimenkul bulunuyor. Velittin Küçük’ün Bodrum’da iki oteli, aile şirketleri üzerine Beylikdüzü’nde alışveriş merkezi de var. Küçük’ün durumunun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından da takibe alındığı öğrenildi.

Yayın yasakları nasıl konuldu

BİR soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan ve ifadesi görüntülü kaydedilen Eski Gürpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bayraktar’ın ifadesinden bir bölüm yolsuzlukların neden önlenemediğini de gözler önüne seriyor. Bayraktar özetle “Bizi yargılayacak iki kurum vardı. Biri Büyükçekmece Adliyesi. Biri de Kumkapı’daki Bölge İdare Mahkemesi. Her iki kuruma da bedava konutlar verildi. Adalet bilmem ne yapı kooperatifleri kuruldu. 64 daire çıkıyor. Gidip 64 daire için müteahhit buluyorlar. Hakim ve savcıların yeri, 28 daireyi onlara vereceksin kalanı senin. Tabii katılmayanları tenzih ederim” diyor. Bölgede yayın yapan yerel gazete sahibi Adnan Eren’in internet sitesine bu konulardaki yayınlarından dolayı mahkemeler yayın yasağı koydu. 2004 yılı ekim ayında da Uğur Dündar’ın Arena programı için de yayın yasağı konmuş, Dündar basın toplantısı ile Eski Gürpınar Belediye Başkanı Velittin Küçük hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk iddialarını kamuoyuna açıklamıştı. Dündar ulusal basına da yansıyan açıklamasında özetle, “Bu yayın yasağı aynı adliyede yargılanan Belediye Başkanı Küçük’ün başvurusuyla alınmıştır. Bu olay, arazi ve yapı yağmacılığı olayı… Boyutu milyarlarca doları buluyor. Prof. Ahmet Ercan’ın hazırladığı raporla Gürpınar’ın yüzde 66’sı afete maruz bölge. Bugünkü uygulamada ise afete maruz alanda konutlar yükseliyor…”

Sadi ÖZDEMİR – Hürriyet

HABER BİLGİLERİ
01 Temmuz 2012, 13:22 tarihinde Basından, Duyurular, Genel, Küçük Manşetler, Şok Haberler kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber Kez Okunmuş...
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
ETİKETLER
YORUM YAZIN
Benzer Haberler
Yolsuzluklara Karşı Yanınızdayız
En Son Haberler & En Son Yorumlar

Sayfalarımız & Linklerimiz
Popüler Haberler
Yasalara aykırı olarak Tahsis Edildi.

Yasalara aykırı olarak Tahsis Edildi....

TÜRKİYE’DE BİR İLKE DAHA İMZA ATILDI ……… Müfettiş Raporuna Göre;   Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve diğer Belediye Görevlileri... [Devamı]
Kaçak inşaatlar kimler tarafından yapılıyor?

Kaçak inşaatlar kimler tarafından yapılı...

Belediye Görevlilerinin  kaçak inşaatlara ve Kaçak yapılaşmaya nasıl göz yumdukları  uzun yıllardır bilinmekteydi, Bu gün karşılaştığımız... [Devamı]
Toplum adına soruyoruz

Toplum adına soruyoruz

Gürpınar Belediye Başkanı Velittin KÜÇÜK Çift kimlik mi Kullanıyor ? Büyükçekmece Adliyesinde, Görevini  Kötüye Kullanmak veya Görevini... [Devamı]
Yasa Nasıl Delinir..?

Yasa Nasıl Delinir..?

Araç olarak Kullanılan bir Yasa; 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, Bilindiği gibi 775. Sayılı Yasanın     7. maddesinde , “ Belediyelerin... [Devamı]
Basın Bülteni

Basın Bülteni

Sayın Basın Mensupları bu ziyaretimizin gayesi yolsuzluk, mafya, çetelerle,banka hortumcularıyla büyük mücadele eden eski Kaçakçılık ve Organize... [Devamı]
Yolsuzlukla savaşan Kadın

Yolsuzlukla savaşan Kadın...

HABERX Dursun BORAN 03/01/2009 AKP VE BAKANLARIN YAPAMADIĞINI BİR KADIN YAPTI? YOLSUZLUKLA SAVAŞAN KADIN BAŞKANI MAHKUM ETTİRDİ. 03.01.2009 13:54 Senelerdir... [Devamı]
Anket
Sayfamıza nasıl ulaştınız?
Arama motorları
Arkadaş tavsiyesi
Radyo reklamı
Gazete reklamı
El ilanı
Köşe Yazarları
Foto Galerisi
Yorumlar
Video Galerisi