Kaçak ve tehlikeli - AKP’li Belediyeler 11 Kat Kaçağa Göz Yumdu! - Skyport Residance Yıkılıyor mu? - Cumhuriyet Kulesi yıkılıyor - Birinci sınıf hâkime ‘çete’ suçlaması -

 
Yasa Nasıl Delinir..?

Araç olarak Kullanılan bir Yasa; 775 Sayılı Gecekondu Kanunu,

Bilindiği gibi 775. Sayılı Yasanın     7. maddesinde , “ Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve bundan sonra bu kanuna göre mülkiyetine geçecek olan arazi ve arsalardan, belediye meclisi kararı ile belli edilip, İmar ve İskan Bakanlığınca uygun görülenler, bu kanun hükümleri dairesinde konut yapımına ayrılır. “  denilmektedir, ve;

Aynı Yasanın 25. maddesinde, “ 7. nci madde gereğince tespit olunan önleme bölgelerindeki arsalar,  öncelikle gecekonduların ıslahı ve tasfiyesi sebepleriyle açıkta kalacaklara ve diğer konutsuz vatandaşlara verilir.Bu arsalardan, ıslah ve tasfiye bölgelerinde bulunan diğer yapı sahiplerinden yapısının tasfiyesini isteyenler de faydalanabilirler.

Her ne sebeple olursa olsun, bu kanun hükümlerince arsa tahsis edilecek kimselerin, yoksul veya dar gelirli olması, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan payına sahip bulunmaması şarttır. Kimlerin yoksul ve dar gelirli sayılacağı, kendisine arsa tahsis edileceklerin öncelik sırası ve yukarda sözü geçen diğer hususların esasları yönetmelikte belirtilir.

Hükmünü içermektedir,  Yasa metni görüldüğü gibi, Her Türk vatandaşının anlayabileceği gibi  Türkçe olarak ve sade bir dille yazılmıştır, anlaşılmaması mümkün değildir, ancak Bazı Belediyelerimiz ve Vatandaşlarımız bu yasayı anlamamış gibi davranmaktadırlar, anlama özürlü olduklarından değil Yasayı kullanmak istedikleri için bu şekilde davrandıklarını biliyoruz, ancak Yasaların uygulanması  ile görevli Yargının, Bu ülkenin görevli adalet Bakanının , Belediyelerin  malî işlemler dışında kalan diğer idarî işlemlerinin , hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından  denetimi ile görevli İçişleri Bakanlığının  ve  İçişleri Bakanının,  bu konuya neden duyarsız kaldığını anlayamıyoruz , 775 Sayılı Yasayı anlamamak konusunda direnenler için aşağıdaki örnekleri vermek istiyoruz,

Büyükçekmece İlçemizde, Mülkiye Müfettişleri tarafından yürütülen özel teftiş sırasında ;

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Gecekondu Önleme Bölgesi ilan edilen alanlarda 775 Sayılı Yasa uyarınca kooperatiflere arsa tahsisi yapıldığı ancak tahsislerin 775 Sayılı Yasaya uygun olmadığı tespit edilmiş ve Kanuna uygun olmayan hususlar şöyle açıklanmıştır.

1- Altınoluk Büyükçekmece Konut Yapı Kooperatifi kurucularının Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ün akrabaları olduğu, tahsisten bir süre önce yapılan Genel Kurul toplantısında yeni ortaklara devredildiği, Özetle Kooperatif Kurucularının Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ün Kardeşleri ve Yeğenleri olduğu.

2-Altınoluk ve Gül-Ka Yapı Kooperatifi Kurucu ve üyelerinin  775 Sayılı Yasa ve uygulama yönetmeliğinde sayılan şartları  taşıyıp taşımadıkları araştırılmadan arsa tahsis edildiği,

3- 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin, 10. maddesi gereğince yapılması gereken ilanlar yapılmadan Altınoluk, Ağaçsaray,  Jet-Pa ve      Gül-Ka  Konut Yapı Kooperatiflerine arsa tahsis edildiği.

4- Özgül Konut, Altınoluk ve Gül-Ka  Konut Yapı Kooperatiflerine arsa tahsis edilmesi sırasında, tahsis edilen arazi emsal bedellerinin tespitinde 775 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca İlçe Kaymakamının onayının  alınmadığı görülmektedir.

5- 775 Sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliğine aykırı olarak Kooperatiflere Yapı Ruhsatı verildiği,

6- Gül-Ka Konut Yapı Kooperatifine her üyeye birden fazla daire isabet edecek şekilde arsa tahsis edilerek adı geçen Kooperatife ayrıcalık tanındığı, görülmektedir.

Buraya kadar yapılan tespitler bize şunu göstermektedir,  Belediyenin mülkiyetinde olan veya 775 sayılı yasa kullanılarak mülkiyetine geçirilen arazi ve arsalar, Yasa ve Uygulama yönetmeliği hiçe sayılarak, Belediye Başkanı, Kardeşleri Yeğenleri, Yakınları tarafından paylaşılmış, Yasada belirtilen asıl hak sahiplerinin haberi dahi olmamıştır,

En çarpıcı örneği Gül-Ka Konut Yapı Kooperatifi teşkil etmektedir, Rapor metninde, Tapu kayıtlarına göre denilerek,   293/7 parselde yapılan 10 Dairenin, 5 Adedini Seyfettin GÜLTEKİN, 5 Adedini Seda GÜLTEKİN, 293/6 Parselde yapılan 52 dairenin, 31 Adedini  Ömer GÜLTEKİN, 4 Adedini Seyfettin GÜLTEKİN,  1 Adedini  Orhan GÜLTEKİN, 1 Adedini  Adem GÜLTEKİN, 1 Adedini  Ahmet  GÜLTEKİN olmak üzere  Her iki Parselde Yapılan  Toplam 62 Dairenin 48 Adedini  Ömer GÜLTEKİN  Ailesi ve yakınları almıştır.

7- Gül-Ka Konut Yapı Kooperatifine bedeli alınan arsadan fazla arsa verildiği, toplam 6120 m2 arsa tahsis edilerek bedeli alındığı halde 7593,03 m2 arsa verilerek fazladan 1473,03 m2 arsa verildiğinin tespit edildiği görülmektedir, bu tespite göre;

Belediye Başkanı tarafından, 775 Sayılı Yasa ve uygulama yönetmeliğinde sayılan şartları  taşıyıp taşımadıkları araştırılmadan, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin, 10. maddesi gereğince yapılması gereken ilanlar yapılmadan, tahsis edilen arazi emsal bedellerinin tespitinde 775 Sayılı Kanunun 26. maddesi uyarınca İlçe Kaymakamının onayı alınmadan 7 adet Kooperatife toplam  62,367 m2 arsa tahsis edildiği yine 775 Sayılı Kanun ve uygulama yönetmeliğine aykırı olarak Kooperatiflere Yapı Ruhsatı verildiği, bütün bu yasaya aykırı ve keyfi uygulamalar yetmezmiş gibi Belediye Başkanı Sayın Hasan AKGÜN ün Kendi mülkü zannettiği Kamu Arazisinden Gül-Ka Konut Yapı Kooperatifine Daha doğrusu Sayın Ömer GÜLTEKİN e  fazladan 1473,03 m2 arsa verdiği ve bedelini almayarak ikinci bir jest yaptığı görülmektedir, İnsanların  karşılıklı olarak jest yapabileceklerini bizde kabul ediyoruz, ancak Kendi Şahsi Mülklerinden veya Servetlerinde Yaptıkları sürece,

Hiçbir  Belediye Başkanının  Belediyenin Mülkiyetine geçmiş Kamu veya Şahıs arazilerinden Başkalarına bu şekilde iyilikler yapma hakkı  bulunmamalıdır, fazladan ve bedelsiz olarak 1473,03 m2 arsa vermemelidir,  Hukuk Devletlerinde bunun böyle olduğunu biliyoruz, ancak bizim ülkemizde Devlet yönetiminde Yetkili  Kurumlar neden sessiz kalmaktadır.

Raporun en İddialı  Bölümünü ise Müfettişlerin; “  Kooperatiflere Yapılan Yasaya Aykırı Arsa Tahsislerinin İptali ve Tahsisleri Yapan Belediye Yetkilileri hakkındaki Yasal İşlemler Müfettişliğimizce Yürütülmektedir. “ şeklindeki Otorite ve Kararlılık içeren  ifadesidir, ancak tarafımızca  hiç inandırıcı bulunmamıştır, Bizler Biliyoruz ki  Bu güne kadar Kooperatiflere Yapılan Yasaya Aykırı Arsa Tahsisleri hiç İptal edilmemiş ve Tahsisleri Yapan Belediye Yetkilileri hakkında hiç  Yasal İşlem yapılmamıştır, yapılsa da bir şekilde kapanmış,  kapatılmış ve hiçbir sonuç getirmemiştir.

Bu şekilde Yasal işlem yapılmaması  Yasaya Aykırı Arsa Tahsislerinin İptal edilmemesi sonucunda, Yasalara saygı duymayan, Kooperatif  Adı arkasına Sığınarak Kamu arazilerini Belediye Görevlileri ile birlikte Talan etmeyi meslek edinmiş  insan grupları ortaya çıkmıştır, Bu insanların hak sahiplerinin hakkını gasp ederek Rant sağlamaları dışında,  Bunlara dokunulmaması  Toplumda  Yargıya inancın ortadan kalkması gibi  son derece tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Böyle bir tehlikeye maruz kalmamak için  Bu konuyu Yasaların uygulanması  ile görevli Yargının, Bu ülkenin görevli adalet Bakanının , Belediyelerin  idarî işlemlerinin , hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından  denetimi ile görevli İçişleri Bakanlığının  ve  İçişleri Bakanının, dikkatine sunuyoruz.


 

HABER BİLGİLERİ
28 Ekim 2011, 01:54 tarihinde Faaliyetler, Küçük Manşetler kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber Kez Okunmuş...
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
ETİKETLER
YORUM YAZIN
Benzer Haberler
Yolsuzluklara Karşı Yanınızdayız
En Son Haberler & En Son Yorumlar

Sayfalarımız & Linklerimiz
Popüler Haberler
Yasalara aykırı olarak Tahsis Edildi.

Yasalara aykırı olarak Tahsis Edildi....

TÜRKİYE’DE BİR İLKE DAHA İMZA ATILDI ……… Müfettiş Raporuna Göre;   Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve diğer Belediye Görevlileri... [Devamı]
Kaçak inşaatlar kimler tarafından yapılıyor?

Kaçak inşaatlar kimler tarafından yapılı...

Belediye Görevlilerinin  kaçak inşaatlara ve Kaçak yapılaşmaya nasıl göz yumdukları  uzun yıllardır bilinmekteydi, Bu gün karşılaştığımız... [Devamı]
Toplum adına soruyoruz

Toplum adına soruyoruz

Gürpınar Belediye Başkanı Velittin KÜÇÜK Çift kimlik mi Kullanıyor ? Büyükçekmece Adliyesinde, Görevini  Kötüye Kullanmak veya Görevini... [Devamı]
Yasa Nasıl Delinir..?

Yasa Nasıl Delinir..?

Araç olarak Kullanılan bir Yasa; 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, Bilindiği gibi 775. Sayılı Yasanın     7. maddesinde , “ Belediyelerin... [Devamı]
Basın Bülteni

Basın Bülteni

Sayın Basın Mensupları bu ziyaretimizin gayesi yolsuzluk, mafya, çetelerle,banka hortumcularıyla büyük mücadele eden eski Kaçakçılık ve Organize... [Devamı]
Yolsuzlukla savaşan Kadın

Yolsuzlukla savaşan Kadın...

HABERX Dursun BORAN 03/01/2009 AKP VE BAKANLARIN YAPAMADIĞINI BİR KADIN YAPTI? YOLSUZLUKLA SAVAŞAN KADIN BAŞKANI MAHKUM ETTİRDİ. 03.01.2009 13:54 Senelerdir... [Devamı]
Anket
Sayfamıza nasıl ulaştınız?
Arama motorları
Arkadaş tavsiyesi
Radyo reklamı
Gazete reklamı
El ilanı
Köşe Yazarları
Foto Galerisi
Yorumlar
Video Galerisi