Kaçak ve tehlikeli - AKP’li Belediyeler 11 Kat Kaçağa Göz Yumdu! - Skyport Residance Yıkılıyor mu? - Cumhuriyet Kulesi yıkılıyor - Birinci sınıf hâkime ‘çete’ suçlaması -

 
Sizi küçük düşürmek istemezdik

KUSURA BAKMAYIN  SAYIN  KAYMAKAM

SİZİ KÜÇÜK DÜŞÜRMEK İSTEMEZDİK.!!!

Büyükçekmece Kaymakamı Sayın Hayrettin ALTUNOK  Derneğimizin Faaliyetleri ile ilgili Duyduğu Rahatsızlık Sebebiyle SUÇ DUYURUSUNDA  Bulunmuştur.

 

Sayın Kaymakamımız ,  25/12/2006 Tarihli Şikayet Dilekçesinde, Derneği Temsil en Yürüttüğümüz  Faaliyetler çerçevesinde Şahsımla ilgili olarak,  “ Gerçeği yansıtmayan, asılsız ve haksız iddialarla hakarete varan, ayrıca gönderildiği merciler nezdin de şahsım ve temsil ettiğim kurumu küçük düşürmeye yönelik otoriteye duyulan güveni sarsma maksatlı sözler kullandığı anlaşılmıştır.” Şeklinde  iddiada bulunmuştur.

 

Sayın Kaymakamın Gerçeği yansıtmayan, asılsız ve haksız iddialar, olarak nitelendirdiği Konu;

İlçemizde Bulunan ve Adı Büyükçekmece İlkokulu olan okulun, adının  1996 yılında Dr. Hasan AKGÜN İlk Öğretim Okulu olarak değiştirilmesi ile başlayan süreçtir,  Okulun isminin değiştirilmesi üzerine Kararın iptali istemi ile İstanbul 6. İdare Mahkemesinde  1997/555 Esas numarası ile  açılan davada verilen Karar ve Karara itiraz sonucu,  Danıştay 10. Daire 2002/1261 Esas ve 2005/3982 Karar numarası ile nihai Kararını vererek,  Temyiz en incelenen Karar, usul ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sürülen  temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi ile İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 22/05/2001 tarih ve E: 2001/411 K:2001/678 sayılı kararının onanmasına 6/07/2005 tarihinde oybirliği ile karar vermiştir.

Karar Tarihinden itibaren Valilik ve Kaymakamlık arasında  devam eden yazışmalar esnasında Okulun adının Danıştay 10. Dairesinin 6/07/2005 tarihli kararına rağmen, Dr. Hasan AKGÜN  İlk öğretim Okulu olarak kaldığını 21/12/2006 tarihli  Noter tespiti ve  İlçemizdeki Bir Etkinlik ile ilgili olarak Dr. Hasan AKGÜN ve  Kaymakam  Hayrettin ALTUNOK isimleri ile Gönderilen 6/12/2006 tarihli davetiyede milli eğitim yatırımlarımız şeklindeki listenin birinci sırasında görülen DR. HASAN AKGÜN M.L. İLKÖĞRETİM OKULU isminin kullanıldığını öğrenmemiz üzerine,

Danıştay 10. Dairesinin 6/07/2005 tarihli kararının üzerinden, 21/12/2006 tarihli  Noter tespitine kadar  yaklaşık 18 ay süre geçmiş olmasına rağmen  DANIŞTAY KARARININ  neden uygulanmadığını düşünerek, Yargı kararlarının uygulanmamasından doğan rahatsızlığımızı ve Konu ile ilgili İhmali ve Kusuru bulunan görevlilerin ihmal ve kusurları varsa cezalandırılmaları için ilgili mercilere Başvurarak yasal hakkımızı kullandık. Sayın Kaymakamın Gerçeği yansıtmayan, asılsız ve haksız iddialar, olarak nitelendirdiği konu bu şekilde gelişmiştir,

Sayın Kaymakamın  Derneğimiz ve Şahsımla ilgili Duyduğu Rahatsızlık konusundaki şikayeti şöyle  devam etmektedir;

“ayrıca gönderildiği merciler nezdinde şahsım ve temsil ettiğim kurumu küçük düşürmeye yönelik otoriteye duyulan güveni sarsma maksatlı sözler kullandığı anlaşılmıştır.” Şeklinde  yakınmaktadır.

Otoritenin anlamı bilindiği gibi,  bir kişi yada grubun, öteki kişi yada gruplar üzerindeki meşru gücüdür.  Kaymakamlık makamına meşru olarak verilmiş bu güce duyulan güveni  bizlerin sarsması söz konusu bile olamaz, Ancak Makam sahibi kendisine meşru olarak verilmiş bu gücü, İnsanlar arasında ayrımcılık yaratacak şekilde kullanırsa, Yüksek Yargının Kararlarını Keyfi olarak uygulamaktan kaçınırsa, kendi çabaları ile kaybeder inancındayız,

Sayın Kaymakamın  temsil ettiği kurumun küçük düşmesi şeklinde kapıldığı kuşku yersizdir, zira Türkiye Cumhuriyeti Kurumlarının  Saygınlığı Otoritesi Toplum içinde Cumhuriyete ve onun kurumlarına saygılı fertler tarafından Kabul görmüştür,  Görevini   gereklerine uygun yapmayan  insanlar Kurumlarını değil kendilerini küçük düşürürler, Görev yapan insanlar gelip geçer Kurumlar Dimdik ayakta kalır, ve Hiçbir Zaman Küçülmezler,

Derneğimiz ve Bizlerle ilgili olarak Rahatsızlık ve şikayetlerini dile getiren Sayın Kaymakam,   27 yıllık Başarılı Çalışmalarla  dolu  Meslek Hayatından ve 1. Sınıf Mülki İdare Amirliği unvanı almış olmasından ve  küçük düşürülmesi kaygısı taşıdığından söz ederken, İlçemizin Mülki Amiri olarak,  Valilik Makamının da uygulanması yönündeki  talimatına rağmen , Kararını uygulamadığı Yargı organının, 1868 yılında Kurulan ve 139. Yıllık Geçmişi olan Saygın Bir  Yargı Kurumu olan DANIŞTAY olduğunun farkında değimlidir.?

Bizler için  Demokrasinin teminatı olan, Siyasi iktidarların baskısı ile verildiğine inandığımız  keyfi kararlar ve uygulamalar ile bizleri  mağdur olmaktan Kurtaran, verdiği kararlara, Demokrasiye, Türkiye Cumhuriyetine,  Hukukun Üstünlüğüne  inanan her insanın Saygı Duyarak  uyması gerektiğini bildiğimiz  ve  teminat olarak gördüğümüz bir gün hepimizin verdiği kararlara  ihtiyacı olabileceği Bir Yüksek Yargı Organının Verdiği Kararı, Yaklaşık 18 ay süre ile uygulanmaması konusunda vatandaş olarak gösterdiğimiz duyarlılığın Sayın Kaymakam tarafından takdirle karşılanması gerekirken neden böyle davrandığını anlayabilmiş değiliz,  bu davranışın altında yatan sebebin belgeye ve delile dayalı  hak aramamız, Görevinin gereklerine uygun davranma konusundaki  eleştiri  hakkımızı  kullanmamızın önünü kesmek gözümüzü korkutmak amacı ile  yapılmış olabileceğini düşünmek bile istemiyoruz, bunu düşündüğümüzde suskun ve hakkını aramayan bir toplum istedikleri akla gelecektir.

 

Sayın Kaymakamda bilmektedir ki;  Anayasamızın 10. maddesi, Kanun Önünde Eşitlik İlkesini Düzenlemektedir, ve bu maddenin ikinci bendinde,  “ Hiçbir kişiye, aileye zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz “  hükmü vardır, Sayın Kaymakam, Danıştay 10. Dairesinin 6/07/2005 tarihli kararının üzerinden, 21/12/2006 tarihli  Noter tespitine kadar  yaklaşık 18 ay süre geçmiş olmasına rağmen  bu kararın uygulanmamasına gerekçe olarak Sayın Kaymakamımız ;

Valilik yazısında belirtildiği şekli ile  Kaymakamlık makamının teklifi ile Dr Hasan AKGÜN ün ailesinin  ilçede okul yapımına katkıda bulunan eğitime duyarlı ve hayırseverliklerinden bahisle BÜYÜKÇEKMECE  isminin korunması adına hem de AKGÜN ailesinin Hayırseverliklerinin devamını temin etmek amacını göstermekte ve yeniden okulun isminin Dr. Hasan AKGÜN İlk Öğretim Okulu olarak değiştirilmesini  talep etmektedir.

Sayın Kaymakama Soruyor ve Cevap Bekliyoruz;

1-   Hasan AKGÜN ailesinin okul yapımına duyarlı olması, Büyükçekmece isminin korunması, Hayırseverliklerinin devamını temin etmek gibi nedenlerle, YARGITAY  Kararının uygulanmaması  AKGÜN ailesine imtiyaz tanındığı anlamına gelmez mi?, Anayasamızın 10. maddesine aykırı değil midir. ?

 

2-  Büyükçekmece İsminin Korunması ile Hasan AKGÜN isminin ne gibi bir alakası vardır, Yargı Kararı Uygulansa ve Okulun İsmi Büyükçekmece İlkokulu Olarak Kalsa Büyükçekmecenin ismi küçük mü düşecektir ?,

 

3-   Konu ile ilgili Yargı kararı  Belediye Başkanının isminin  dışında birisi hakkında olsa bu kadar ısrarlı yazışmalar ile ismin kaldırılmaması yönünde çabalar gösterilecek miydi?

 

4-  Sayın Kaymakamdan, 27 yıllık Meslek Hayatına ve 1. Sınıf Mülki İdare Amirliği unvanına gösterilmesini istediği saygıyı,  139 yıllık Geçmişi olan Köklü ve Saygın Yargı Kurumlarımızdan olan DANIŞTAY a  ve onun Kararlarına da göstermesi gerekmez miydi. ?

 

Biz Sadece Toplumumuzda bu tür Konulara duyarlı, Hukukun Üstünlüğüne inanan vatandaşlarımızın gösterdikleri hassasiyete destek olmak ve Derneğimizin Asli Görevi olarak, Görevlerinin Gereğine uygun Davranmayan, Yargı Kararlarını uygulamayan Görevliler hakkında Haksızlıkları  engellemek adına Şikayet  ve Eleştiri  hakkımızı  kullandığımızı  sizlerle paylaşmayı uygun gördük,   Şayet Sayın Kaymakamımız sorduğumuz sorulara cevap verme nezaketini gösterirse verdiği cevapları da Bilgilendirmek adına sizlerle Paylaşacağız.


HABER BİLGİLERİ
28 Ekim 2011, 01:44 tarihinde Faaliyetler, Küçük Manşetler kategorisinde yayınlandı.
OKUNMA
Bu Haber Kez Okunmuş...
PAYLAŞ
facebook Twitter Frienfeed Twitter Google
ETİKETLER
YORUM YAZIN
Benzer Haberler
Yolsuzluklara Karşı Yanınızdayız
En Son Haberler & En Son Yorumlar

Sayfalarımız & Linklerimiz
Popüler Haberler
Yasalara aykırı olarak Tahsis Edildi.

Yasalara aykırı olarak Tahsis Edildi....

TÜRKİYE’DE BİR İLKE DAHA İMZA ATILDI ……… Müfettiş Raporuna Göre;   Belediye Başkanı Hasan AKGÜN ve diğer Belediye Görevlileri... [Devamı]
Kaçak inşaatlar kimler tarafından yapılıyor?

Kaçak inşaatlar kimler tarafından yapılı...

Belediye Görevlilerinin  kaçak inşaatlara ve Kaçak yapılaşmaya nasıl göz yumdukları  uzun yıllardır bilinmekteydi, Bu gün karşılaştığımız... [Devamı]
Toplum adına soruyoruz

Toplum adına soruyoruz

Gürpınar Belediye Başkanı Velittin KÜÇÜK Çift kimlik mi Kullanıyor ? Büyükçekmece Adliyesinde, Görevini  Kötüye Kullanmak veya Görevini... [Devamı]
Yasa Nasıl Delinir..?

Yasa Nasıl Delinir..?

Araç olarak Kullanılan bir Yasa; 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, Bilindiği gibi 775. Sayılı Yasanın     7. maddesinde , “ Belediyelerin... [Devamı]
Basın Bülteni

Basın Bülteni

Sayın Basın Mensupları bu ziyaretimizin gayesi yolsuzluk, mafya, çetelerle,banka hortumcularıyla büyük mücadele eden eski Kaçakçılık ve Organize... [Devamı]
Yolsuzlukla savaşan Kadın

Yolsuzlukla savaşan Kadın...

HABERX Dursun BORAN 03/01/2009 AKP VE BAKANLARIN YAPAMADIĞINI BİR KADIN YAPTI? YOLSUZLUKLA SAVAŞAN KADIN BAŞKANI MAHKUM ETTİRDİ. 03.01.2009 13:54 Senelerdir... [Devamı]
Anket
Sayfamıza nasıl ulaştınız?
Arama motorları
Arkadaş tavsiyesi
Radyo reklamı
Gazete reklamı
El ilanı
Köşe Yazarları
Foto Galerisi
Yorumlar
Video Galerisi